Webinar for søsken til barn med ASD

Autismeforeningen i Norge inviterer til gratis webinar for søsken til barn med ASD. Webinaret er delt opp i tre deler. Hver del varer i 1 time, og vil blant annet inneholde 1-2 samtaler med inviterte søsken for hver gang. Det åpnes opp for spørsmål og kommentarer fra deltakerne. Webinaret er beregnet for ungdomsskolealder og oppover.

Du kan enkelt melde deg på her

Webinaret gjennomføres på Zoom. Det eneste du trenger for å kunne delta er internett og muligheten til å spille av lyd. De som har meldt seg på, vil motta en lenke til webinaret.

Del 1

Sorg og gleder knyttet til det å være søsken til noen med ASD

Del 2

Vanlige reaksjoner hos søsken. Om å leve i to kulturer.

Del 3

Hva trenger søsken? Hva kan du som søsken be om? Hva bør du få tilbud om?

Dag Gladmann Sørheim

Dag Gladmann Sørheim vil holde webinaret for søsken til barn med ASD. Dag begynte å jobbe i SPISS høsten 2013. Han er spesialpedagog med mastergrad i Læring i komplekse systemer, med spesiell vekt på atferdsanalyse. Dags spesialområder hos SPISS er klassemiljø, klasseledelse og inkludering, utfordrende atferd og motivasjonsstrategier og tilpasset undervisning. Han jobber også mye med atferdsendrende tiltak, samt med skolevegring og annen vegringsproblematikk. Dag er en populær foredragsholder som brukes både av private og offentlige kursarrangører.

Autismeforeningen i Norge (AiN) har fått midler fra Stiftelsen Dam til å arrangere webinar om hvordan det er å leve med ASD i koronatiden. I samarbeid med SPISS har vi utviklet tre webinarserier. Trykk på kategorien under som passer for deg:

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på post@autismeforeningen.no eller ring
23 05 45 70.