Webinar for foreldre til barn med ASD

Autismeforeningen i Norge inviterer til gratis webinar for foreldre til barn med ASD. Webinaret er delt opp i tre deler, og vil ha temaene struktur, forutsigbarhet og motivasjonssystemer i koronatiden.

Hver del varer i ca. en time og vil inneholde tre bolker.

Du kan enkelt melde deg på her

Webinaret gjennomføres på Zoom. Det eneste du trenger for å kunne delta er internett og muligheten til å spille av lyd. De som har meldt seg på, vil motta en lenke til webinaret.

Del 1

 • Teori og forskning
 • Vanlige fallgruver
 • Diverse nyttige apper
 • Deltakeres tidligere erfaringer
 • Oppsummering

Del 2

 • Eksempler på diverse fremgangsmåter og systemer
 • Intervju/samtale med en familie/fagperson
 • Spørsmål fra deltakere
 • Oppsummering og «lekse»

Del 3

 • Kort oppsummering fra forrige gang
 • Vi snakker om «leksa».
 • Hvordan kan de ulike systemene hjemme ev. forbedres?
 • Oppsummering/spørsmål og svar

Dag Gladmann Sørheim

Dag Gladmann Sørheim vil holde webinaret for foreldrene til barn med ASD. Dag begynte å jobbe i SPISS høsten 2013. Han er spesialpedagog med mastergrad i Læring i komplekse systemer, med spesiell vekt på atferdsanalyse. Dags spesialområder hos SPISS er klassemiljø, klasseledelse og inkludering, utfordrende atferd og motivasjonsstrategier og tilpasset undervisning. Han jobber også mye med atferdsendrende tiltak, samt med skolevegring og annen vegringsproblematikk. Dag er en populær foredragsholder som brukes både av private og offentlige kursarrangører.

Autismeforeningen i Norge (AiN) har fått midler fra Stiftelsen Dam til å arrangere webinar om hvordan det er å leve med ASD i koronatiden. I samarbeid med SPISS har vi utviklet tre webinarserier. Trykk på kategorien under som passer for deg:

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på post@autismeforeningen.no eller ring
23 05 45 70.