Autismeforeningen i Norge (AiN) arrangerer gratis webinar om hvordan leve med ASD i koronatiden

Trykk på kategoriene under for mer informasjon og påmelding:

Autismeforeningen i Norge (AiN) har fått midler fra Stiftelsen Dam til å arrangere webinar om hvordan det er å leve med ASD i koronatiden. I samarbeid med SPISS har vi utviklet tre webinarserier. Trykk på kategorien under som passer for deg:

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på post@autismeforeningen.no eller ring
23 05 45 70.